top of page

הכן מנגלך ליום העצמאות:


1. נקה את המנגל, מנגל נקי יעבוד הכי טוב
2. נקה ושמן רשתות
3. בדוק את תקינות הנפנף
4. וודא שיש קפיץ במלקחיים
5. וודא שהבירה קרה

ויאללה לעבודה...

bottom of page